Vad menas med vägmärkeskombinationen?

    Begränsad fordonsbredd.
    Att två körfält går samman.
    ?
    Varning för ojämn väg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger att vägen eller vägbanan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Tilläggstavlan 3,25m anger den fria bredden.