Vilket påstående stämmer?

    Användning av bilbälte minskar skaderisken vid kollision med ca 80%.
    ?
    Det är inte lag på att använda bilbälte i baksätet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett fungerande bilbälte minskar risken att skadas svårt eller dödas vid en trafikolycka med ca 55%. Om alla använde bilbälte skulle vi kunna rädda cirka 30-40 liv varje år.