Du dubblar hastigheten från 30 km/h till 60 km/h. Hur mycket längre blir bromssträckan?

    Dubbelt så långt.
    Nio gånger längre.
    ?
    Tre gånger längre.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bromssträckan förändras kvadratiskt med hastigheten. Det innebär att om du dubblar din hastighet så blir bromsstäckan fyra gånger längre.