Facebook pixel

Vilken risk är störst i detta fall?

    Väglaget.
    Korsningen.
    ?
    Oskyddade trafikanter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Skapa alltid säkerhetsavstånd till parkerade bilar.

Minst en bildörrs bredd är ett bra avstånd att hålla.