Vilken risk är störst i detta fall?

    Väglaget.
    Korsningen.
    ?
    Oskyddade trafikanter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Se till att alltid ha ett bra säkerhetsavstånd till parkerade bilar. Det finns flera risker med att köra för nära parkerade bilar. Exempelvis kan en bildörr öppnas eller gående som inte syns promenera ut mellan bilarna.