Facebook pixel

Vad är förbjudet?

    Att backa runt ett hörn med dålig uppsikt.
    Att vända med hjälp av en cirkulationsplats.
    ?
    Att vända med hjälp av en busshållplats på större landsväg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får endast vända eller backa om det kan ske utan fara eller hinder för annan trafik. Tänk på att uppsikten bak och fram är viktig när du ska vända.