Vilket vägmärke innebär att du måste vara väl medveten om hur brett fordonet som du kör är?

    ?
    Vägmärke C.
    Vägmärke D.
    Vägmärke B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Begränsad fordonsbredd Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd. Största tillåtna bredd anges på märket.