Hur gör du för att motorbromsa?

    Genom att släppa gasen och frikoppla.
    Genom att växla upp och frikoppla.
    ?
    Genom att frikoppla och bromsa.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du kan motorbromsa genom att släppa gasen och låta hastigheten sjunka av sig självt.

Genom att använda motorbromsning för att bromsa ditt fordon, kan du minska slitage på bromsarna och öka bränsleekonomin. Detta gör det både ekonomiskt och miljövänligt. Eftersom fordon går ned på noll i förbrukning och utsläpp när de bromsar med motorn. Så det är fördelaktigt att använda motorbromsning.