Facebook pixel

Hur ska du motorbromsa?

    Genom att släppa gasen och frikoppla.
    Genom att växla upp och frikoppla.
    ?
    Genom att frikoppla och bromsa.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du kan motorbromsa genom att släppa gasen och låta hastigheten sjunka av sig självt.