Du närmar dig korsningen och trafiksignalen lyser grönt, vad ska du vara beredd på i god tid?

    Att mötande trafik kan svänga ut framför mig.
    ?
    Att gående och cyklister har grönt samtidigt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du närmar dig korsningen och ser på långt håll att trafiksignalen lyser grönt måste du vara beredd på att när du är framme vid korsningen kan signalen växla om till gult och rött.

Ha koll bakåt i din backspegel på trafiken bakom dig, du ska inte bromsa kraftigt för det kan bli farligt om trafiksignalen växlar om i sista stund.