Vad beror ojämn förslitning av däcken oftast på?

    Ojämn viktfördelning på lasten.
    För lite lufttryck i däcken.
    ?
    För mycket lufttryck i däcken.
    Regelbundna inbromsningar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid felaktig hjulinställning drar bilen snett vid körning på rak väg och leder till onormalt däckslitage. Hjulinställningen kan rubbas om du stöter mot en trottarkant eller kör ner i håligheter. Åtgärda felet på en verkstad.