Varför är det bra att slå av helljuset en kort stund innan ett backkrön i mörker?

    Eventuella mötande fordon ser mig lättare.
    ?
    För att minimera risken att blända gående.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genom att blända av före ett backkrön i mörker så blir det enklare för dig att se mötande tidigare och du får en möjlighet att upptäcka hinder som en silhuett mot mötande ljus.