Färdbromsen fungerar inte på din bil, får du köra den till närmaste verkstad?

    ?
    Ja, jag kan köra bilen som vanligt.
    Ja, men endast i gångfart till närmaste verkstad.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Nej. Det är inte tillåtet att köra utan färdbroms, bilen måste bärgas. Det spelar ingen roll om parkeringsbromsen fungerar.