Vilken vätska ska fyllas på tanken som visas på bilden?

    Motorolja.
    ?
    Bromsvätska.
    Spolarvätska.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den vätskan som ska fyllas på i tanken är kylarvätska.