Vilket vägmärke anger begränsat axeltryck?

    D.
    A.
    B.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärke C anger det högsta tillåtna axeltrycket.