Facebook pixel

Måste du alltid använda säkerhetsbälte när du åker taxi?

    Nej, jag måste inte.
    ?
    Ja, endast vid längre sträckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ja, samma regler tillämpas även i taxibilar, som vid körning av personbil.