Måste du alltid använda säkerhetsbälte när du åker taxi?

    Nej, jag måste inte.
    ?
    Ja, endast vid längre sträckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ja, samma regler tillämpas även i taxibilar, som vid körning av personbil.

Alla som åker i personbil, lastbil, på tre- eller fyrhjulig motorcykel eller moped med karosseri ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet. Föraren ska se till att passagerare under femton år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning.