Vad är syftet med säkringarna i ditt fordons elsystem?

    Fördela strömmen rätt till fordonets alla system.
    ?
    Fördela strömmen till fordonets belysning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I instrustionsboken hittar du information om var säkringarna sitter i just ditt fordon och en karta över säkringarna så att du lätt kan se vilka säkringar är till vad.