Du kör på motorvägen och närmar dig ett vägarbete. Vad ska du göra?

    Jag behåller farten och passerar i det körfält som är fritt.
    ?
    Jag är alltid skyldig att stanna och vänta på att en trafikledare vinkar fram mig med en röd flagga.
    Jag släpper gasen och undviker att bromsa tills jag passerat vägarbetet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är viktigt att respektera och visa hänsyn mot de som arbetar kring vägen och inte utsätta de för risker.

Bromsa i god tid och anpassa din hastigheten efter situationen så att du kan passera med försiktighet.