Facebook pixel

Vad ska du göra om du råkar köra på en trafiksignal eller ett vägmärke, så att det rubbas och skadas?

    Jag kontaktar mitt försäkringsbolag.
    Jag får inte göra något om vägmärket eller trafiksignalen fallit omkull.
    Jag kontaktar Trafikverket.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du av någon anledning råkar köra på en trafikanordning så som ett vägmärke, skylt eller trafiksignal så att det skadas ska du i första hand försöka rätta till och återställa det. Om det inte är möjligt så ska du anmäla det till polisen.