Du ser en person vid medvetande som ligger på rygg och blöder mycket från ena benet. Vad bör du göra?

    ?
    Se till att personen ligger i stabilt sidoläge.
    Se till att den skadade personen reser sig upp för att undvika chock.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du hittar en person med kraftig blödning ska du placera den blödande kroppsdelen högt.