Du råkar köra på en älg, vad ska du göra?

    Jag behöver inte göra något.
    Jag behöver endast markera platsen där djuret ligger eller där det lämnat platsen.
    Jag måste ringa till jakträttsinnehavaren.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du råkat ut för en viltolycka måste du ringa och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut varningstriangel och märka ut platsen där olyckan har skett.