Facebook pixel

Ungefär hur många viltolyckor sker det i Sverige årligen?

    ?
    Cirka 10 000.
    Cirka 500.
    Cirka 2 000.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En viltolycka är en trafikolycka med vilda djur inblandade och antalet är cirka 55 000 per år i Sverige.