Vilken tid på dygnet är risken störst för att vilt dyker upp på vägen?

    Under den ljusa delen på dygnet.
    Det finns ingen skillnad.
    ?
    Vid midnatt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Risken för en viltolycka är som störst mellan skymning och gryning eftersom det är då djuren är ute och letar efter föda.