När anser lagen att du har parkerat bilen?

  När jag har stannat för att undvika fara.
  När jag har stannat för att släppa av eller plocka upp passagerare.
  När jag har stannat för att lasta av gods.
  ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Oavsett om du sitter kvar i bilen eller inte så räknas allt stannande som parkering, dock med följande undantag:

 • För av- och påstigning av människor.
 • För av- och pålastning av gods.
 • För att förhindra olyckor.
 • För att det krävs av trafikförhållandena.