Hur skulle du tolka vägmärkeskombinationen?

    Att det är förbjudet att parkera på båda sidorna av märket.
    Att parkeringsplatsen börjar vid märket.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar.