Om ditt fordon är utrustad med katalysator, vad bör du tänka på?

    ?
    Att katalysatorn minskar bränsleförbrukningen.
    Att katalysatorn rensar bort alla giftiga ämnen helt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det kan innebära en fara eftersom det kan börja brinna då katalysatorn är varmt. Glöm inte att katalysatorn har en arbetstemperatur på 400 - 600°C