Facebook pixel

Vad varnar vägmärket för?

    Varning för olycka.
    Varning för farlig kurva.
    ?
    Varning för halkbana.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för slirig väg Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.

Vägmärket brukar finnas i samband med vägarbete i form av asfaltbeläggning.