Vad betyder vägmärket?

    Att förbudet gäller endast moped klass I.
    Att förbudet gäller all mopedtrafik oavsett klass.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot trafik med moped klass II Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.