Facebook pixel

Vilken av följande faktorer kan öka risken för vattenplaning?

    Slät körbana.
    Smala däck.
    ?
    Låg hastighet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Breda däck Ökar risken eftersom mer vatten måste pressas undan under däcken och detta leder till att däcken inte får kontakt med vägen.

Smala däck Risken är mindre eftersom ytan under däcken är liten vilket innebär att det är lite vatten som måste pressas undan.

Låg hastighet Risken är mindre eftersom däcken får bättre kontakt med vägen.

Slät körbana Risken är mindre eftersom det inte kan bildas några djupa vattensamlingar på en slät väg.