Hur skulle du tolka vägmärkeskombinationen på bilden?

    Det är tillåtet att parkera högst 2 timmar i följd på vardagar klockan 9 - 18 och på lördagar 9 - 14. Övrig tid råder det parkeringsförbud.
    Det är tillåtet att parkera högst 2 timmar i följd alla dagar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På en tilläggstavla kan du se när det är tillåtet att parkera. Du får parkera i högst två timmar, andra raden visar tidsangivelserna för vardagar, sista raden för vardagar före söndag och helgdag. Övrig tid är det fritt att parkera.