Det är en onsdag kl 16:00. Utöver fordon i linjetrafik och cyklister, vilka fler får köra i det högra körfältet?

    ?
    Alla bussar och tunga fordon.
    Personbil med tillkopplat släpfordon.
    Moped klass I.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.