Facebook pixel

När får du starta och köra över korsningen?

    Jag behöver inte vänta på ljuset om det inte kommer ett tåg.
    Jag måste endast vänta på bommarna.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte starta för tidigt innan det röda ljuset släckts.

Vänta alltid på ljuset och bommarna innan du kör över korsningen.