Vilken kantstolpe finns vanligtvis på höger sida av vägen vid en vägkorsning?

    A.
    C.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kantstolpar sitter längs med vägar och ska markera hur vägen går. På vänster sida är reflexerna formade som två prickar och på höger sida är de formade som en rektangel. Vid en vägkorsning är rektangeln orange.