Du närmar dig en korsning med avstängda trafiksignaler och ska fortsätta rakt fram, vad gäller för dig?

    Jag måste alltid tillämpa högerregeln i korsningar där trafiksignalerna är avstängda.
    Jag måste vänta tills trafiksignalerna sätts igång igen och fungerar som de ska.
    Jag har företräde eftersom jag kör på en huvudled.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom trafiksignalen är avstängd gäller istället de vägmärken som finns. Vi kan se på bilden att huvudled precis upphör och framme vid trafiksignalen sitter det en väjningsplikt, då gäller alltså den istället. När det inte finns något väjningsmärke eller annan information gäller andra trafikregler, som t ex högerregeln.