Vad gäller i situationen på bilden?

    Det finns inga regler som styr vem som ska köra först.
    Jag måste stanna och vänta på den mötande bilen eftersom den var först på plats.
    ?
    Jag får tillfälligt köra upp på trottoaren till höger så att vi båda kan köra samtidigt.
    Störst åker först brukar man säga och så även i detta fall.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den som har hindret på sin sida ska alltid lämna företräde till motsatt sida om inget annat anges med vägmärke.

Ett hinder kan vara ett vägarbete som på bilden. Samma gäller även om det finns gående, cyklister, parkerade bilar eller liknande på vägen som gör att det blir trångt att mötas.

Tänk på att samspela med dina medtrafikanter och visa hänsyn till varandra.