På vilka vägar är en varningstriangel obligatorisk att placera ut om du fått fel på bilen och tvingas stanna vid vägkanten?

    Det är endast krav på motorväg och motortrafikled.
    Hastigheten spelar ingen roll, varningstriangel ska placeras ut på alla vägar.
    ?
    Jag behöver inte placera ut en varningstriangel om varningsblinkers är på.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Sätt på varningsblinkers. Sätt ut varningstriangel på ett avstånd av minst 100 meter, gärna längre, så att andra trafikanter varnas. Varningstriangel ska alltid sättas ut där den högsta tillåtna hastigheten är högre än 50 km/timmen.