De flesta olyckorna i tätbebyggt område sker vid övergångställen, vad är största orsaken?

    Uppsikten har varit för dålig att bilisten missat och inte hunnit bromsa för fotgängare.
    Fotgängare som gått över utan att vara helt säkra på att bilisten stannat.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

De flesta olyckor i tätbebyggt område beror det på att föraren har kört med för hög hastighet och inte hunnit stanna. Anpassa alltid din hastighet efter rådande förhållanden så att du hinner stanna.