Varför behöver du byta ut bilens bromsvätska med några års mellanrum?

    ?
    Jag behöver endast fylla på om det saknas olja i behållaren.
    Oljan har ett utgångsdatum och är inte optimal efter att datumet gått ut.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är bra att byta ut bromsvätskan med några års mellanrum eftersom den drar åt sig fukt, där det sedan bildas en samling av vatten. Om vatten blandas med bromsvätska så är risken att hela hydraulsystemet rostar inifrån vilket kan medföra stora problem för bilens bromssystem.