Facebook pixel

Du parkerar ditt fordon vid detta vägmärke en fredag kl 15:00. När måste du flytta på bilen?

    Senast lördag klockan 15:00.
    Senast fredag klockan 24:00.
    ?
    Senast söndag klockan 24:00.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En blå P-tavla anger att det är tillåtet att parkera i max 24 timmar på vardagar. På lördagar och söndagar finns ingen tidsbegränsning, parkerar du på en fredag så behöver du inte flytta bilen fram tills måndag kl 24:00.