Facebook pixel

Du ska svänga vänster i korsningen, vad ska du vara beredd på i denna situation?

    Gående och cyklister som får grönt samtidigt som mig.
    Att inte störa eller hindra för trafiken bakom mig.
    ?
    Trafiken från vänster och höger.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I situationer som denna ska du alltid försöka att söka ögonkontakt med lastbilsföraren och försöka att inte blockera deras väg eftersom dem behöver ta ut svängen och tar mer plats.

Sedan ska du alltid vara försiktigt med den dolda trafiken bakom lastbilen.