Vilket vägmärke varnar för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings- eller stopplikt?

    D.
    ?
    A.
    B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt Vägmärket är utformad och anpassad efter förhållandena på platsen och kan därför se ut på flera olika sätt.