Facebook pixel

Hur ska du göra i denna situation?

    Jag behöver inte lämna företräde i denna situation eftersom personen räknas som cyklist.
    Jag behöver inte lämna företräde för den gående eftersom det är ett bevakat övergångställe.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom trafiksignalen är släckt så räknas det som ett obevakat övergångställe och där med ska du lämna företräde för gående som korsar övergångstället.

En cyklist som leder sin cykel över ett övergångställe räknas som gående.