Hur ska du göra i denna situation?

    Jag måste inte lämna företräde i den här situation eftersom personen räknas som cyklist.
    Jag måste inte lämna företräde för den gående eftersom det är ett bevakat övergångställe.
    ?
    Jag måste inte lämna företräde i den här situationen eftersom trafiksignalen är ur funktion.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom trafiksignalen är släckt så räknas det som ett obevakat övergångställe och där med ska du lämna företräde för gående som korsar övergångstället.

En cyklist som leder sin cykel över ett övergångställe räknas som gående.