Du tänker stanna vid vägkanten men har flera fordon bakom dig, hur kan du förvarna de bakom dig?

    Jag bromsar flera gånger och varna då trafiken bakom med blinkande bromsljus.
    ?
    Jag accelererar fort från trafiken bakom så jag vinner tid och kan stanna vid kanten utan att störa trafiken bakom.
    Jag placerar mig till höger och tänder dimbakljuset för att varna trafiken bakom.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du kan vara tydlig genom att placera dig till höger och bromsa mjukt i god tid. Genom att bromsa mjukt i god tid tänder du ditt bromsljus och bakomvarande fordon uppmärksammar att något ska hända. På det viset ser bakomvarande vad du har för avsikter.