Hur många passagerare ska ett fordon vara minst registrerad för om den ska klassas som buss?

    Åtta passagerare.
    Tio passagerare.
    ?
    Sju passagerare.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett fordon som har plats för minst 9 passagerare plus förare klassas som buss.