Vilken är den högsta hastighet en traktor A är konstruerat för?

  45 km/h.
  50 km/h.
  ?
  30 km/h.
  25 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Traktorer delas in i två undergrupper beroende på deras maximala konstruktiva hastighet.

 • En traktor A är konstruerad för en hastighet av högst 40 km/h.
 • En traktor B är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 km/h, men högst 50 km/h.