Hur ska du köra för att undvika vattenplaning?

    Jag byter till rätt sorts däck.
    Jag ökar hastigheten för att minimera risken.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Sänk alltid farten när det finns vattensamlingar på körbanan, det är enda sättet att gardera sig mot vattenplaning.