Vilken är den högsta hastighet en motorredskap klass II är konstruerat för?

    40 km/h.
    50 km/h.
    20 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den högsta hastigheten som ett motorredskap klass II får köra är 30 km/h.