Vad är den högsta tillåtna totalvikten för en lätt lastbil?

    ?
    3,0 ton.
    4,0 ton.
    4,5 ton.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.