I vilket av följande fall räknas ett släpfordon alltid som lätt?

    Släpfordonet har en totalvikt högre än 750kg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Då totalvikten på släpfordonet är 750 kg eller lägre. Räknas det som lätt.