Facebook pixel

Är det tillåtet att passera linjerna i vägens mitt?

    Nej.
    ?
    Ja, i situation A.
    Ja, i situation B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är tillåtet att passera mittlinjen i båda situationerna men det är inte lämpligt eftersom du har mötande trafik i trafiksituationerna. Tänk på att du inte får passera heldragen linje.