Du ska starta i en nedförsbacke, måste du starta på 1:ans växel?

    ?
    Ja, jag måste alltid starta på 1:ans växel.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du kan med hjälp av nedförsbacken få lite rull på bilen. Du gör det genom att trycka ner kopplingen och lägga i 2:ans växel, sedan låter du bilen börja rulla en bit innan du höjer kopplingen försiktigt.