Vilket vägmärke innebär bland annat att det råder parkeringsförbud?

    Vägmärke B.
    Vägmärke A.
    ?
    Vägmärke D.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte parkera på en huvudled, med undantag om det finns en parkeringsskylt uppsatt. Kom ihåg att det alltid är förbjudet att parkera där du inte får stanna.